<--Tilbage til alle indlæg


Et budget til optræksspillet Af: Finn Hammer
29. Maj 2012 kl 07:25
Under weekendens optræk var det et gennemgående tema,at spillet ikke fungerede tilfredsstillende. Heldigvis var det erfarne piloter der blev trukket op, men en begynder har ikke brug for at opleve en afbrudt start fordi spillet går kold 3/4 oppe i trækket. Der var problemer med brændstofforsyningen.

Det forlyder at der fra bestyrelsens side er modstand imod at afsætte en del af klubbens midler til at vedligeholde og sætte spillet istand, og jeg vil hermed opfordre bestyrelsens medlemmer til at offentliggøre deres holdning til dette emne.

En stor og velfungerende paragliderklub er kendetegnet ved at _alle_ sportens aspekter bliver dyrket, dvs. skrænt, optræk og ture i bjergene. Det er ikke alle der er lige begejstrede for hele paletten, men klubben som sådan skal være paddehattten der understøtter alle disse 3 aspekter af sporten.

Meget af klubbens aktivitet beror på frivillig indsats, men på enkelte specialist opgaver hentes der extern betalt hjælp, det gælder f.eks. hjælp til pakning af reserveskærme, skolingsudstyr må vi jo også ud og købe.
Et optræksspil er et kompliceret apparat, som man ikke kan forvente at klubbens medlemmer er kvalificerede til at servicere. I så fald må man til lommen og købe sig til hjælpen på et værksted.
I håbet om en frugtbar debat, Finn Hammer


Rette indlæg
   
Spillet Af: Morten Thomassen
29. Maj 2012 kl 08:02
Hej Finn
Jeg påtager mig gerne en del af ansvaret for at spillet ikke var i top her i pinsen.
Men spillet var prøvekørt med 4 optræk uden problemer.
Begge de to problemer som dukkede op var ting vi aldrig har haft problemer med før.
Batteriet stod af - okay det kan et batteri gøre og vi må bare have et nyt.
Tanken er begyndt at tære så brænsstoftilførslen stoppede - igen noget vi aldrig har oplevet før..
Vi får en ny tank monteret og mener det kan løse problemet.
Vi vil forsøge at få spillet kørt op til Flemming til en gang skruning.
Selve spiltromlerne er overhalet inden sæsonstart med nye bremser af Lars Funder, således at begge tromler er operative.
Mht. udgifter til spil og bane så bliver de løbende drøftet i bestyrelsen. Udgifter til indkøb af reservedele mv.har aldrig været noget problem at dække. Men bestyrelsen mener at udgifter til at få spillet renoveret på på et værksted, er ud over klubbens økonomiske muligheder.
Så medlemmerne må skrue når der skal repareres


Rette indlæg
Et budget til optræksspillet Af: Lars Bo Jensen
29. Maj 2012 kl 19:43
Hej Finn (& Morten)

Spændende emne med optrækspladsen/spillet.
Jeg gir dig ret i at en stor og velfungerende paragliderklub har mulighed for alle ting. Men hvor mange aktive er der i PGNord? Måske skulle man lave en deltagerliste hver gang der blive lavet optræk, og udefra denne se om optræk når ud til 'bredden' i klubben?
Personlig bruger jeg ikke optræk fordi at jeg syntes det er for lang tid at kører i bil (1½time X2) for 'måske' minimal flyvning. Lå optrækspladsen i min baghave ville jeg selvfølgelig benytte den.
Ligesom nye elever er med til at betale til vedligeholdelse/nyt skoleudstyr, så syntes jeg at det måske kunne være en ide med brugerbetaling af optræk. Ja måske et kontingent for 'optræksfolket'?
Jeg er absolut ikke tilhænger af at nedlægge optræksbanen men ønsker heller ikke at betale til noget som jeg personlig ikke bruger.

MVH
Lars


Rette indlæg
Min holdning til optræksudgifter Af: Morten Thomassen
29. Maj 2012 kl 20:50
Vedr. specielt optræksmedlemsskab:
Betragtninger om at det kun er et mindretal af klubbens medlemmer der bruger faciliteten kan vel også anføres om andre af klubbens aktiviteter.
Jeg opfatter klubben som en helhed hvor vi gør vort bedste for at følge vedtægterne. Vedtægter hvori der står at klubben bl.a. skal tilbyde optræksfaciliteter og skoling. Opdeling i flere underklubber fører efter min mening kun til splittelse i klubben og en svagere stemme når vi skal fremme vores sport overfor omgivelserne.
Jeg tager det faktum, at vi er en af Danmarks største paragliderklubber som en accept, af de forhold vi har, og de tilbud vi giver vore medlemmer.

Jeg er stolt over at være medlem i en af Danmarks bedste paragliderklubber, bl.a. fordi den har et fællesskab der kan rumme det hele. Alle typer flyvning og alle typer medlemmer.

Med hensyn til spillet, så er der indtil videre ikke investeret en eneste værkstedstime i vedligeholdelse, og det vil selvfølgelig kun ske hvis bestyrelsen godkender udgiften. Vedligeholdelsen har alene hvilet på de medlemmer der selv har ønsket at gøre en ekstra indsats. Medlemmer der ikke ønsker at beskæftige sig med optræk er heller ikke blevet bedt om at yde noget i den forbindelse.
Jeg har fuld forståelse for at mange af klubbens medlemmer kun ønsker at flyve skrænt, men derfor synes jeg ikke man skal afskære andre fra muligheden for at lave optræk.
I øvrigt mener jeg ikke vi er en decideret fattig klub hvor der går noget fra andre aktiviteter ved at bruge penge på at have optræksfaciliteter. Vi har så vidt jeg ved økonomisk luft til at medlemmer med initiativ og ideer kan søge bestyrelsen om tilskud til arrangementer og aktiviteter inden for alle områder der vedrører paragliding.

Mine holdninger i øvrigt omkring optræk kan kort opsummeres således:
Vi har en optræksbane forbi klubbens vedtægter siger vi skal tilbyde optræksfaciliteter. En evt. nedlæggelse af stedet og faciliteterne vil efter min mening føre til at der ikke vil blive skolet i optræk klubben i fremtiden.
Det er svært at finde et sted til optræk og få det godkendt, så hvis vi dropper spillet og nedlægger Skivum så kommer en ny bane ikke af sig selv. Dermed afskærer vi fremtidige klubmedlemmer fra at have mulighed for at dyrke optræk mere intensivt hvis de måtte ønske det i fremtiden.
Det optræksfaciliteterne koster os er efter min mening billigt når vi ser på klubbens samlede budget.
Optræk styrker elevers forståelse for vigtigheden af at kunne frontstarte og er en glimrende forberedelse til at flyve i bjergene.
Den bane vi har er efter min mening en af DKs bedste hvor der er fløjet gode distancer og vi er dejligt fri for alt for nærliggende TMAer. Vingesus og Albatros medlemmer kommer gerne til banen når de gode forhold er der. Klubben tjener også lidt ved at tage gebyr for fremmede optræk. Vi er i øjeblikket ved at etablere et samarbejde med Vingesus så de kan få adgang til selv at bruge banen og spillet og der dermed bliver skabt mere aktivitet, og vi bliver flere om at dele udgifterne.


Rette indlæg
Spillet Af: Peter Louis Gade
30. Maj 2012 kl 15:27
Jeg er i den grad enig med Finn og Morten. Lars bo du mener du betaler for noget du ikke får, men så må der være rigtig mange andre som føler sig snyd, efter som der vel kun er ca. 30 egentlige aktive piloter af klubbens lange medlemliste. Hvis ikke vi havde spil og optræksplads, hvad andet er der så man får for sit kontingent bortset for den årlige fornyelse af sit certificat??? Såvidt jeg kan se af klubbens regnskaber har den jo ikke problemer med finanserne, men begynder mere og mere at ligne en alternativ opsparingform

Rette indlæg
Generelt Af: Søren Søndergaard
30. Maj 2012 kl 18:06
Hej Venner

Det er rart at se den livlige debat og fronterne lader da også til at være trukket op. Jeg vil gerne blande mig i diskussionen og har følgende punkter at bidrage med:

- Tilbagevendende beskyldninger om Bestyrelsens manglende interesse i at bruge penge
- Sikkerhed omkring spillet i Skivum
- Kontingent i Danmarks bedste Paragliderklub
- Demokrati i Bestyrelsen

Jeg formoder ikke, at det kommer bag på de fleste, at hvis der skal penge ud, skal der også penge ind i kassen. For dem der har deltaget i den årlige generalforsamling de seneste år, vil kunne nikke genkendende til, at vores økonomiske niveau har været nogenlunde afbalanceret, altså det ene år lidt flere penge ind og det efterfølgende år lidt flere penge ud af kassen. Det går nogenlunde op.
At Bestyrelsen gentagne gange har stået for skud i forbindelse med ikke at vil bruge penge, er vel blot en konstatering? Af en eller anden mærkelig grund er det lykkedes at få spredt dette ikke korrekte rygte, hvorfor jeg gerne vil mane det til jorden og opfordre til at klubbens vedtægter følges i forbindelse med div. ansøgninger. Skulle disse vise sig at være for besværlige eller uforståelige, stiller undertegnede sig til rådighed i enhver hensigt hermed. Det er blot at ringe eller skrive!

Jeg er helt enig i at vores sikkerhed og ikke kun omkring vores spil, SKAL have vores højeste prioritet. Derfor er jeg også af den overbevisning, at de personer der normalt tager sig af vores spil, er yderst kompetente i hvad de foretager sig og de småting, som jeg har forstået af debatten, der hændte i weekenden, ville være meget svære at forudsige, selv af folk der til dagligt beskæftiger sig med lignende opgaver. Jeg mener endvidere at dét at vores kompetente medlemmer selv vedligeholder spillet giver os en ekstra sikkerhed.

Paragliding Nord er en klub for den brede paraglider. Dette betyder for undertegnede at vi skal hjælpe vores medlemmer i de interesser de måtte have hvad enten det er motor, skrænt, acro eller optræk det drejer sig om (findes der flere betyder det ikke at de ikke skal støttes, men undertegnedes manglende kendskab hertil). Vi skal huske på at vi er en minoritetssport og at vi får mere ud af at stå sammen fremfor at begynde at skabe klubber i klubben eller endnu værre udskiller dele heraf. Jeg ser derfor vores kontingent som værende et kontingent for de muligheder vi tilbyder og klubbens aktive medlemmer er med til at skabe. SÅ TAK TIL DE AKTIVE FOR DETTE.

Jeg vil til sidst lige minde samtlige medlemmer om, at der hersker et ganske almindeligt demokrati i Bestyrelsen, hvorfor alle opfordres til at deltage i klubbens generalforsamlinger og melde sig som kandidater til bestyrelsen, hvis man skulle have en sådan interesse eller er utilfreds med hvordan tingene bliver gjort i dag.

Godt flyvevejr til alle ;-)


Rette indlæg
Til formandens beretning Af: Finn Hammer
04. Jun 2012 kl 21:01
Søren, alle

Jeg sidder tilbage med en opfattelse af, at debatkulturen i klubben, efter Manges opfattelse Danmarks Bedste, kan være på et meget lille sted.
Jeg foreslog blot at vi skulle debattere rimeligheden af at klubben afsætter et beløb til vedligeholdelse af spillet.

Formanden går nærmest i selvsving over dette forslag, og sér det som beskyldninger om at bestyrelsen ikke vil bruge penge, Morten skriver kort at bestyrelsen er af den opfattelse at udgifter til værksteds ophold af spillet er 'ud over klubbens økonomiske muligheder'.

Dette er et sige sin mening, men det er ikke at argumentere.
Og det er argumenter jeg er ude efter.

Formanden fortsætter så med at påstå at dette forslag skulle have været stillet til bestyrelsen i form af en ansøgning.
Det kan simpelthen ikke passe, for det første har det jo allerede været drøftet i bestyrelsen, for det andet er det medlemmernes mening der er interessant i denne sammenhæng.

Først en debat, så en ansøgning.

Det er jo nemt nok at sidde i en bestyrelse og sige nej til et forslag fra en enkelt person, og det skal de måske også, men hvis der er flere der mener det samme, så skal bestyrelsen selvfølgelig følge medlemmerne.

Formanden benytter så lige lejligheden til at fremhæve at bestyrelsen er demokratisk, og lufte det gamle dogme om at hvis man er utilfreds med bestyrelses dispositioner, så kan man bare stille op til en post deri.
Lad mig lige erindre om at bestyrelsen har suppleret sig selv med kandidater de seneste år, og at det derfor er med udsigt til at skulle arbejde betydeligt 'op ad bakke' efter i givet fald at have stillet op til kampvalg.
Men jeg mener faktisk heller ikke at uenighed med bestyrelsen automatisk betyder at man skal stille op til en post, derimod mener jeg at man skal afholde sig fra at stille op, hvis man har udpræget svært med at blive sagt imod!

Jeg skriver dette afsluttende indlæg fordi jeg følte at formanden forsøger at standse en debat, og også at sable mig ned, og det vil jeg ikke have siddende på mig.

Og som sagt, jeg ville bare gerne have en debat om rimeligheden af at klubben brugte nogle penge på at holde spillet vedlige.

Mvh, Finn Hammer

Rette indlæg
Svar til Finn Hammer Af: Morten Thomassen
04. Jun 2012 kl 22:13
Kære Finn

Jeg er ked af at du synes debatkulturen i klubben er dårlig.
Det er jeg ikke enig med dig i.
Jeg synes vi taler pænt og fordomsfrit til hinanden.
Men du kan have ret i at der ikke er fremkommet reelle argumenter i den debat du forsøgte at rejse.
Jeg vil prøve at forklare lidt nærmere.

1. Der BLIVER afsat penge til indkøb af reservedele mv. til spilvedligehold i det omfang der er behov for det, men indtil videre har bestyrelsen valgt at sige at der ikke er yderligere midler til deciderede værkstedsbesøg. Og ARGUMENTET for dette er at det er hvad bestyrelsen finder rimeligt i forhold til det antal medlemmer der bruger optræksfaciliteterne. Der er nogle i bestyrelsen der synes det allerede nu er i overkanten hvad der ofres på optræksfaciliteter og andre der mener det ikke er et problem hvis der skulle ofres lidt mere.
Jeg kan ikke huske tallene omkring hvor meget der bliver brugt på spilvedligehold, men kassereren kan sikkert oplyse dem hvis du spørger ham.

2. Vedr ansøgninger.
Det er måske ikke en decideret ansøgning man taler om i den her forbindelse. Men en tilkendegivelse fra et medlem om at man finder et eller andet vedr. klubbens forhold utilfredsstillende.
Men det er også fint nok at vi tager snakken her hvor alle kan være med

3. Vedr. selvsupplering af bestyrelse.
Det er simpelthen ikke rigtig at bestyrelsen supplerer sig selv.
På generalforsamlingen er der valg mellem de kandidater der ønsker at opstille.
Alle der har lyst til bestyrelsesarbejde er meget velkomne til at opstille.
Det er rigtigt at i de tilfælde hvor der ikke blandt de fremmødte på generalforsamlingen er personer der ønsker at opstille, der har bestyrelsen peget på en kandidat. Men aldrig som udgangspunkt.

4. Vedr. den aktuelle spilreparation.
Spillet er kørt op til Flemmings værksted hvor det får en kraftig overhaling.
Følgende er ordnet af Flemming og hans kammerat indtil videre:

Beskyttelsespladerne er ændret således at servicering bliver nemmere.
Der er monteret ny benzintank med beskyttelseplade mod udstødning.
Der er skiftet kileremme som måske var lidt mistænkelige i kanten.
Der er skiftet diverse lejer i lineføringsvejene.
Køletermostat skiftet.
Spillet er gennemgribende rengjort.
Luftfilter bliver skiftet.
+ en del andre ting som jeg sikkert har glemt

Under alle omstændigheder et stort arbejde som vi må sige tak til Flemming og hans værkstedsbuddy for.

Nu ser vi frem til godt optræksvejr. Også med rolige forhold så vi kan få nogle elever i luften.


Rette indlæg
elever Af: Jan (Lønstrup)
04. Jun 2012 kl 22:34
Ja lad os få en masse elever ind så har jeg tanden med så gir vi den gas så kan det måske vi bliver så mange at vi får et nyt spil

Rette indlæg
Spillet Af: Finn Hammer
05. Jun 2012 kl 07:26
Morten, Funder, og nu også Flemming og hans venner har gjort et stort arbejde for at holde spillet gående, og det skal de høste stor hæder for.

Vi ses for enden af snoren! ;-)

Mvh, Finn Hammer


Rette indlæg